Realizacja strony internetowej oraz fotorelacji dla Akademii Cyrulika - Cyrulik Śląski 
https://akademiacyrulika.pl/