Realizacja strony internetowej: http://beclever.edu.pl/
J
uż niebawem pojawi się możliwość rozwiązywania testów.